Paleo Dinner Rolls

Ingredients

 • ¾ cup almond flour
 • ½ cup arrowroot flour
 • 3 tbsp coconut flour
 • 3 eggs

 • 1 tsp baking soda
 • ¼ tsp salt
 • 1 tbsp apple cider vinegar
 • 1 tbsp coconut oil

For decoration

 • 1 egg, beaten
 • 1 tbsp pumpkin seeds
 • 1 tbsp sunflower seeds

Directions

Check the full recipe Here